Min ji hesreta te prange kevn kirin

Bikaribim qala te bikim, qala te
Ji zaroyên çê ra, ji qehremanan ra.
Bikarîbim qala te bikim, qala te
Ji bênamûsa ra,
Ji rewşnezana ra,
Ji derewa qehpe ra.

Li dû hev çend zemherî.
Gur radiket, teyr radiket, zîndan radiket.
Li derva dinyayek bi gurme gurm diherike…
Tenê ez raneketim,
Çend leylim bihar,
Min ji hesreta te prange kevn kirin.
Gulên sor bi porê te va kim
Yek li vî alî,
Yek li wî alî.

Bikaribim te biqêrim, te
Ji bîrên bêbinî ra,
Ji sitêrka diherikî ra,
Heta bigîhe qirşek nivtê,
Qirşek nivtê a ku ketîye
Nav pêla herî bedeng a behrê ra.

Tilsima xwe wenda kiriye hezkirinên te yên pêşiyê,
Wenda kiriye ramûsanên xwe,
Bêpar e, ji êvara nişka va hatiye,
Qedehek, cixareyek, ji kesên ketî nav xeyalan ra
Bikaribim qala te bikim, qala te…
Tunebûna te, navê din ên dojehê ye
Dicemidim, çavên xwe megre…

Wergerandin: J. Alpîranî

Destpêk Helbest Ahmed Arif Min ji hesreta te prange kevn kirin