Bêbaran

Tune ye navê vê demsalê
Mirin bêhn vedide di soqlîka wê de
Gaveke pêştir jiyaneke bî ye

Di stûyê wê de dewsa kindir maye
Pêsîra wê hejîra xam a baxceyên talanê ye
Heyva çardeşevî bi şîr dadigire çiçiken wê

Di rondikên çavan de diceribîne, xwê ji gwînê nas nake
Hostayê şaşîtiye xeşîmê evînê ye
Bi bîranînan re hevşa dibe
Ji xewnan re dihêle cihê xwe yê herî xewle

Siya xwe di rojan de winda kiriye
Bi qîrînekê ve xwe digire û digerin çûn-hatinen wê
Timî di wê "strana bêhêvî" de dem digire xemgînî
Li baranê digere di pelên salnameyê de
Dizane ¡ixwe navê wê tune ye
Barana wê tune ye ya vê demsalê