Erdhej

Tu berê dilop bi dilop niqutî
Li ser dilê min ê tî,
Paşê jî bûyî baran.
Min dizanibû
Piştî wê jî bager e.
Tu niha bûyî erdhej
Di nava mejûyê min da
Çavén te pêşeng, kenên te paşeng...