Dema tu bêdeng dimînî

Dema tu bêdeng dimînî
Têne girtin hemû deriyên min
Dikişe ser çavên min
Sirgûyên hesin yên tenêtiyê
Paşê tarî
Mezin dibê valahiya bê terîf
Tunebûnek wisa ku
Nikarim bêjim
Ku balîfa xwe hildidim
Dilê min dibe koçber
Ber bi merîdyenên herî dûr
Lê naçim dimînim
Çûyîn bırina kûr
Neçûyin şûr
Kengê tu bêdeng dibî
Dilê min dibe tendûr