Hêvî

Di demekê de
ku ji jor de, ji bilindahiyan
ba û bahoz dar û deviyan diperitînin,
netirse:
ji jêr ve, li geliyan
gul û giya bişkoj û zîlikên xwe dertînin.

25.12.1988 Trablûs

Wergerandin: Husein Muhammed