Sîle

-Hûn roj divên?
Roj di sînga aso da ye
Herin bi xençerekê qet kin
Roj bînin der.

-Hûn şiklê xwe yê winda divên?
Şiklê we
Xelîfekî kir kerpîçê bingeha yekem mizgeftê
Herin mizgeftê bihilşînin.

-Hûn çi divên,azadiya xwe?
Azadiya we hezar sal e
Keçik e û li gel we radize
Le kanî, kanî mêraniya we!

Ji pirtûka “Veger“ hatiye girtin