Leşkerê Winda

Ku heyetek diçê derekî
Ji bo gora Leşkerê Winda
Tacegulekê bi xwe ra dibe
Sibêro eger
Bê welatê min jî heyetek wiha
Bipirsi ji min “Kanê gora Leşkerê Winda“
Dibê’m “Ezbenî
Li kêleka her cuhê
Li ser dika her mizgeftê
Li ber deriyê her malê
Her dêrê
Her şikeftê
Li ser tahtê her çiyayî
Li bin siya her baxî
Li Kurdistan
Li ser her buhust axê
Li bin her gazê ezman
Şerm mekê
Hin serê xwe daxê û
Daynê tacegula xwe“

Ji pirtûka “Veger“ hatiye girtin