Berf

Wek “Xweşika Bênav” a Goran
Wek rojên salên bi ber
Wek salên temenê terr
Wek pûrta teyr
Wek rondikên zarokê sêlek
Wek gavên rêwiyekî berbangê
Kulî kulî hêdî hêdî
Berfên zîvîn têne xwarê

Ji pirtûka "Veger"