Xişrên bûkê

Serê sibê
Hîn roj bi çavên xwe yên nepişî
Bi hesreta xewê li dora xwe dinêre
Buka malê xişrên xwe yên giranbuha dijmêre

1- Destê delalîkê wê li navê bûye kembereke zêr
2- Û şopên maçan bûne qordona Helebê ya du mîtroyî li gerdena wê