Nûçe

Îro
Danê êvarê
Li ser bircan
Li nav Dijleyê
Li ser kelekeke riziyayî
Du kesan sînor talan dikirin
Bi xeyalên xwe
Destên wan di destên hev de.