Diyarî

Qazaxê xwe li min kir, di şeveke sar de
Bêhna wî jê dihat.

Got ku rojekê kevn bû,
Ji hev veke
Ji qîza xwe re bike papik.
Yê ji ber ma jî
Bike tejik
Li navdera deriyê oda xwe raxe.

Ji bo
Her cara tu çûyî û hatî
Bila bêhna laşê min
Bin lingê te ramûse
Bêyî xebera mere te.

Ji "Bûka Baranê" Hatiye girtin