Danekî

Min termê porê xwe yê ji ber çûyîna te maye
Bi ava çil bajarên dûr şuşt
Û bi tilîyên heft kesên xerîb  
Da şehkirin
Bêhna te, xwe jê ber neda danekî.

Ji pirtûka Bûka Baranê