Cîran

Hema wek mêvana mal di gund de
Ji bo xwestina şûjinê,
An nanekî tenûrê bi deyn
Li ser lingan, Li navdera dêrî
Bêyî vexwarina çayekê lo;
Li deriyê min bixe
Bi dengekî bêdil gazî min bike
Ji qiriqê qiyame bêje:
                     Cîranê tu çawa yî lêê?
 

Piştî vê çîroka belqitî
Vê evîna perçiqî
Ew dilê te yê di hesreta min de xeniqî
Bêje: "Tu çawa yî?"
Ez ê li ser eyb û fediya
Bi orf û edetî
Bêjim: "Ez baş im."
Lê wê dilê min ji zû ve
Bi cizbê ketibe
Sîng li xwe anîbe xwarê

           Bi rîtma kilama
         
          Te dil da yeke xerîb

          Ma ez ne ciranê te me.

 

Ji pirtûka Bûka Baranê