Basîlîsk

Çavên te wek basîlîskekî, bi dijminatî
Gulle dibarînin li ser min
Çavên min, ewqas kurmanc in
Ewqas serhişk

Ji bo careke din jî te bibînin
Namirin
Lê birîndar in.

Basîlîsk: Navê marek ku mîtolojiyê de derbas dibe. Nêrînên wî kujer in.