Ên diçin û ên vedigerin

Di her êvarê welatê min de
Bi dengê serketin
Ber bi mirinê difirin can

Û her sibe

Di pêçeka şerê azadîyê de
Şûnve vedigerin însan

Wergerandin:  Riza Kantar & J. Alpîranî

Destpêk Helbest Gunay Aslan Ên diçin û ên vedigerin