Heyveron Dicemede

Heyveron dicemide di şevên sayî de,
Girtiyê awirên lal, li kela hesretê.
Ez aşît im,
Ji dilê te diqetim, li geliyê evînê.

Tunetiya te de keser meyt e, li ser tenaşoyê.
De were,
De were helaliya xwe bixwazî,
Ji kêlikê min.