Dengê bêdengîyê


Li gelîyê kilama hîva çarde
Çîya xewn dibînin
Ba bêdeng e

Kanîya pala çîyê
Çîroka pêrîyan dibêje
Ava wê da tava hive 

Alemek reş û sipî
Li wî alî zeman
Dengê bêdengîyê                            

Ji pirtûka Berf Fedî Dike