Porên Sipî

Li ber meqesê porên sipî ne
Ber bê ketin çûn
Wek sal û rojan
Çiyayên asê bi mîlyonan sal
Hîn jî cîwan in
Bêdeng û bêhay
Ji çîroka me
Şa û xema me

Ji pirtûka "Berf Fedî Dike"