Li dû xwe ne nihêre

Meriv bi hêvî diçê rêyên dirêj
Bi dildarî derbaz dibe ji çiyayên bilind
Borî çiqas delal be jî
Jiyan li pêş te ye
Li dû xwe ne nihêre.

Havîn bi kar û ber bû
Bîranîn westayî û xemgîn in
Mîna payîzê rengîn in
Lê çiqas delal be jî
Li dû xwe ne nihêre.

Romaneke xweş carê tê xwendin
Fîlmeke xweş carek tê nihêrtin
Borî wek kilameke bihîstî
Û resmeke dîtî yê
Çiqas delal bi jî
Li dû xwe ne nihêre.

Ji pirtûka “Berf Fedî Dike