Ji gurminiya daristanan

Min ji te re gustîlek çêkir ji perê kevokê,
Gustîlek bada ji bêjeya biminê di xweşîyê de.

Min gustîlek çêkir kivş û nekivş,
Ji dengê gramafoneke kevnar.

Gustîlek ji bo tiliya te ya piçûk.
Ji şopa stêrka şeva bêewr de dixurîcî.

Min gustîlek çêkir, gustîlek xwêdayî,
Ji xêza heyatê a ku kefika destê xwe.

Gustîlek sifir a ku dizane bişewite,
Ji têla karebayê tine mala min.

Min gustîlek çêkir ji te re, gustîleke,
Ji gurminiya daristanan a ku bi salan e nasekine.