Çima II


...................
Gula Perê
               min             te
        çend                     çend
        pere                      gul
         dike                     dike
           ez                      tu
        dizanim             nizanî
                     ÇIMA 
                        (!)