Ne li mal e

Kefikên destê min tim û tim xwûdan didin,
Deriyên ku tê da diçim û têm
Li dû min dinalin.
Trêna min bi derengî tê, dilteng im,  
Mirovên ku ji hez dikim yek bi yek dûr dikevin. 
Çi wext bixwazim biçim cem dostek,
Ne li mal e.

Li van deran digerim û disekinim.
Tiral e pisika min, kulîlka min pel diweşîne,
Dikim nakim reqiya min sipî nabe.
Mifta min zor digere di korca xwe de,
Cixarên ku min kirîye bitên e.
Çi wext bixwazim biçim cem dostek,
Ne li mal e.

Car caran zarok im,
Li ber serê min qutiyek muzîkê
Û çavê hîva min zelal e.
Car caran di garê de me
Bawûla min li cem min, bizdonek û kal.
Çi wext bixwazim herim cem dostek,
Ne li mal e. 

Bi nameya bêriya xwe re
A kû hîn nehatibû nivisandin
Li ber derîyekî disekinim.
Li paş deriyên ku min lê dixist
Ez derdiketim hêmberî xwe.
Min vekir û ez ketim hundir
Cara yekemîn me hevdû silav kir.

Wergerandin: J. Alpîranî