Hîna

Vaya xeriviya min e,
Mêzeke di bistiyê darê da;
Hêlina çûçika bi ba,
Diheje û disekine hîna.

Vaya hesretiya min e,
Mêzeke di pêlê behrê da;
Ber bi derava tê û tere,
Dilîze û disekene hîna.

Vaya bêzariya min e
Mêzeke di sewaxa dîwar da;
Hûrik hûrik diweşe,
Diweşe û disekine hîna

Wergerandin: J. Alpîranî