Varaka


Ji kefenê temeziyek perkuşa hildigre tarrika xwe şev
Û li bajaran nexweş e ezman kargeh dûman dûman
Ên dicivin gol in qey li vîtrîna ji xwêdana eniyan
Hatiye xêzkirin rismê her demê bi fermanek fermî
Navê wê Guernica

Weger: Rûken Bagdu