Erdên bêdeng

Em carek bi şaşî derketin çiyan
Carek bi şaşî ji çiyan daketin
Ji ber ku em bi şaşî kal û pîr bûn
Em niha di nav bêdengîya çolan de ye. 

Ji pirtûka Sixdiyan-Sahtiyan-

Wergerandin: J. Alpîranî