Barîna Hespan

Me keştiyên serpêhatiyên xwe ên herî bedew şewitand
Di nigên me ên perîşan de dengên barana har
Em artêşên belavbûyî bûn ên ku ji ber porê xwe direviyan
Em di dema ramûsanan de
Lêvên kerr û jakaw bûn
Bi lêvên xwe ên kerr hespên kumêt û bêhnfireh bûn
Û bêtirs dibariyan.

Ji pirtûka Sixdiyan-Sahtiyan-

Wergerandin: J. Alpîranî