Pisik

em bi hev nakin, rêya me yek nîne
tu pisika kezevfiroş, ez a kuçan
xwarina te di firaqê qelakirî de, ê min di devê şêr de
tu xewnên evîniyê dibîne, ez di xewnê xwe de hestiyan
le ên te jî hêsan nîne birayê min, hêsan nîne
her rojên xwedê aha boçik hecandin…

Wergerandin: J. Alpîranî