Ez bûm

Ez bûm mirov, bûm zinar
Di mirov de bûm zinar,
di zinar de bûm mirov
Di hewayê de bûm çivîk,
di çivîkê de bûm ezman
Di seqemê de bûm kulîlk,
di tavê de bûm rûbar
Ew tişta ku di rewayê de dibirîqe
Azadîyek bi biratî, tenê bi biratî

Wergerandin: J. Alpîranî