Di kavilê gundî de

Di kavilê gundî de, em tenê
Gundê me şîrîn
Gundê me rengîn
Bi co û çirav in, lat û zinêr
Lê, em:
Di kavilê gundî de, ji hevdû belawela.

Kew dixwendin, li serê zinêran
Eylo, qurre û kuşpene bûn
Quling datanîn li golan
Nola serawekî evînî
Pêtî pêtî dilsoj,
Xurî xurî bengî bûn.

Edî ne kew û ne eylo û ne quling
Ne şirikandinên çiravan
Sîsyarekên gurrî ne, yên tê de digerin
Bê fikare û bê paxav
Li hewa.

Lewra
Em di kavilê gundî de
Wek benê rizî
Ji hevdû belawela.