Kurê Jina Xwe

Di civata me de ciyê wî
Ne li seriya civatê bû
Û ne jî li ber şekalan

Ne tazî bû, ne birçî bû, ne bêrûmet
Di civata me de ew
Bi qasî giringiya xwe
Xwedî siyanet.

Bi rêwîtî çû deverekê
Rom bû, Konstantîniye bû? Nizanim.
Şam bû, Bexda bû, Tehran bû
Ankara bû? An ciyekî din
Ez nizanim
Û rawî jî salixê wî ciyê nadin.

Kursîkî kişandin binî
Û xeftanekî lê kirin.
Di meclîsek xas de tiştek gotinê
Ku pê ruhê wî
Ji yê me cihê kirin.

Êdî, me ji wî navê
Lê,
Gava lê dibê pêsîrtengî
Kurê jina xwe
Tê xwe davêje bextê bavê.