Stêrk Û Xîçik

Bîst  mîlyon stêrk li esman
Bîst mîlyon xîçik li kersaxa çem
Ne tên rokirin, ne tên birandin
Ne tên tewandin, bi tu fermanî

Bi mêrxasî dastana xwe dihonin
Çi li zindanê, çi li serê çiya.

Ji pirtûka „ Milkê Evînê