Umûd

Umûd,
Çrûskekî ronak e, di fanûsa pola de
Ximpî û veşarî

Umîdwarî,
Pêl bi pêl hildibê, dipirpişe
Wek şûrê rûs e, umûd
Kerî kerî dad´ peşkîne.
Qîrîn
       dibe ber perê esmên
Znarê dilkevirîn

Ji naçarî.

Umîd barî
Li ruyê sorgulê
                       ji xunava biharî
Di bînahiya çavan de, bi serûber
Hêşîn dibe,
                  bejn davêje
Û qalikê xwe î zîndanî
Diçirîne bi dijwarî.