Helebçe

Çardehê mehê bû
Bayê pênûsa min firand li Goyje yê
Dema ku min ew dît û dest bi nivîsê kir
Pêl bi pêl firiyan peyvên min

Panzdehê mehê bû
Sîrwan pênûsa min girt û çû
Dema ku min ew girt û dest bi nivîsê kir
Bûn masî helbestên min

Şanzdehê mehê bû
Axx! şanzdehê mehê
Şarezûr pênûsa min girt
Dema ku li min vegerand
Min xwest binivisînim
Tiliyên min wek Helebçe hişk û ziha bûn

Wergerandina ji tirkî(ji pirtûka Küçük Aynalar): J. Alpîranî

Goyje: Li Silêmanî yê çiyayek
Sîrwan: Li Helebçe yê rûbarek
Şarezûr: Li Helebçe yê deştek