Evînî

Min gohê xwe da dilê axê
Ji min re qala evîna xwe û baranê kir

Min gohê xwe da dilê avê
Ji min re qala evîna xwe û kaniyê kir

Min gohê xwe da dilê darê
Ji min re qala evîna xwe û pelan kir

Dû re min gohê xwe da dilê evînê
Ji min re qala azadiyê kir