Cudayî

Eger ji nav şîîrên min
Gul bavêjin der
Ji çar werzan
Werzekî min dimire.
Eger yar bavejin der
Dudu dimirin.
Eger nan bavêjin der
Sisê dimirin.
Eger azadî bavêjin der
Sala min dimire
Û
Ez bi xwe jî dimirim.

Ji pirtûka Gulbijêrek Ji Helbestan

Wergerandin: Kerem Serhed & J. Alpîranî