Şert Û Mercên Helbestvanekî

Min navê te neqişand li qefa her wijdanê
Wêneyê te dewisand li taqa her cuzdanê

Min ariya kezeba xwe ya şewitî danî kildanka te
Te qîma xwe pê neanî, go: dilê te yê evîndar kanê?

Min dilê xwe raxiste ber te, tu li xwe geriyayî
Ger nebînî navê xwe, ditirsim lê rawestînî jiyanê 

Heke navê te bikim mora li eniya her niviştê
Wê hingê gelo tu yê min ramûsî Kurdistanê?

22.11.13

Agirî

Destpêk Helbest Umîd Demîrhan Şert Û Mercên Helbestvanekî