Varqilîn

Gîgo ji xwe re berçavikek girt
Li çi binêhire hişîn dibîne
Ezman hişîn, behran hişîn
Çavê dergîstîya xwe hişîn
Ew li çi binêhire hişîn dibîne

Berçavika wî li ser poz 
Û li dora xwe dinihêre
Tu dibêjî ji xwe behr
                     berê de hişîn e
Tu dibêjî ji xwe ezman
                     berê de hişîn e
Ew dibêje na nû wisa bûye
Û ji te bawer nake 

Gîgo ji xwe re berçavikek girt
Êdî hişîna hişîn dibîne

Wergerandin: J. Alpîranî