Roja Dayîkan

Berê
Dema qala min bikirina
Digotin lawê Ankine yê 

Dû re 
Rêbaz hate guherîn 
Niha dema ku Ankine yê bibîrtînin 
Dibêjin –diya Zahrad–  

Ji bo roja dayîkan 
Qevdek binevş 
Ji lawê Ankine yê 
Ji diya Zahrad re 

Wergerandin: J. Alpîranî