Li Rojnivîsa Pisekek

Li taxê deh pisik hebe 
Jê yek tu yî 

Sed pisik hebe 
Disa yek tu yî 
-Le îjar ji sedî yek tu yî-  

Helbukî min–tenê pisikek- miz dida
Ew pisika jî 
Ji sedî sed tu yî 

Wergerandin: J. Alpîranî