Boraq


Çar mîh bûn

Berê a pêşiyê ser jê kirin
Dema ku dor hat a duduyan
A sêsiyan hewil da ku bireve

Deh mêtro çû an neçû
Pê stûyê wê jî girtin

Min ji goştê a sisiyan xwar
Tahma jiyanê tê de hebû

Wergerandin: J. Alpîranî