Ez

Dilê min da kaniya kulan heye berxik 
Ez jê helbestan, kilaman didoşim
Ez ji  janên dilê xwe yî zirav
Rîsê hêviyan dirêsim
Birînan dikim gul
Xeyalan  dikim eynik
Ji bo zerî li ber biskên xwe şe bikin...

Dengê min dibe ba
Rojên qije qije germ
Ji bo bibe henikayî
Bigere li ser dilê şewitî...

Kê hêsir darxistin mîna morikan
Berda li ser gerdena zer
Kê mîna jehriyê li pêsîra xerîbiyê xwîn mêt
Kê kevirek kire hembêza xwe şuna lorikan
Kê dare kelemek şide şid bi mil kir
Dewsa welat


Dê û  bavê me hene berxik
Lê em sêwî ne
Welatê me heye 
Lê em xerîb in
Kê hêlîna teyran hilşandiye
Tanga jiyana me da
Ev nifirên kîjan sêwiyê ye
Zeliqîye bi  pêsîra me ve ..

Bêje berxik
Kanê duayên li ser kêlikên mirîyan
Kanê hineya 
Şeva siyarkirina bukê
Kanê tebexa li ber şênîgê bişkê
Li bin pahniya wê hermetê

Ax berxik
Kuliyê berfê min dukujin
Serma nîne sirê birina min
Vê bîra tarî da
Tenê çavekî digerim
Hema bila min binêre
Hema bila min binêre tenê carek...