Kevir

Kî kevirbûna me aciz e  
Ger kevirbûn bê sedem hinekan biêşîne
Bila bi hişkbûna xwe hezar car bijî 
Em piçûk in dibe ku 
Dibe ku em erzan in
Dibe ku kirêt. . .
Lê hûnê çawa hizra hebûna me înkar bikin 
Hûn her kevirî re bêjin 
Ew ji bo ser şkestinê he ye 
Her kevirê hol be bişkêne serê we 
Kevir he ne ne tenê ne. .  .